Geriatri, 65 yaş ve üzeri bireylerin sağlık sorunları, hastalıkları, sosyal durumları, fonksiyonel yaşamları, yaşam kaliteleri, koruyucu hekimlik uygulamaları ve toplumun yaşlanması ile ilgilenen bilim alanıdır.

Geriatrik Bilimler Derneği Şubat 2017 tarihinde kurulmuştur. Ülkemizde geriatri disipliniyle ilgilenen tüm sağlık çalışanları ile geriatri ve gerontoloji konusunda hizmet etmek isteyen tüm bireyleri bir araya getirerek ülkemizde geriatri ve gerontolojinin en iyi şekilde algılanması ve eylem planlarının geliştirilmesi derneğin temel kuruluş amacını oluşturmaktadır.

Bunun yanı sıra, geriatristler ve geriatri interdisipliner ekibinin üyeleri olan geriatri hemşireleri, fizyoterapistler, beslenme uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, gerontolog, huzurevi hekimleri ve yaşlı bakım elemanları ile ülkemizde bu disiplinin hak ettiği pozisyonu ve üretkenliği kazanması temel hedef olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ülkemizde geriatrinin bilimsel gelişimi yanında sosyal gelişimi, bilinirliğinin arttırılması, sağlık politikaları içinde hak ettiği yeri alması ve geriatri ile ilgilenen sağlık çalışanlarına rehberlik etmek için de çalışmalar yapmayı hedeflemekteyiz.

Derneğimizin üyelerinin Geriatri bilim alanında araştırma, eğitim, hasta bakımı, tedavi konularında yüksek standartlar içinde bulunmalarına destek olmak, geriatri eğitiminde, hasta bakımında ve akademik çalışmalarda teknik ve bilimsel imkanların geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. Bunun yanı sıra, ulusal/uluslararası kongre ve seminerler düzenlemek, bilimsel yayınlar, rehberler ve kılavuzlar yapmak, ulusal ve uluslararası bilimsel kurumlar, özel ve resmi kuruluşlar, derneklerle işbirlikleri yapmak, geriatriyle ilgili kurumlara danışmanlık/rehberlik yapmak ve toplumun da bilinçlendirilmesi için eğitim materyalleri ve projeler üretmek hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Geriatrik Bilimler Derneği, Uluslararası Gerontoloji ve Geriatri Derneği (IAGG) üye dernekleri arasında yer almaktadır.


HAYDİ HEP BİRLİKTE BAŞARILI YAŞ ALMAYA ...